Thursday 26 September 2019

Terapi Mandi Herba Dan Pengurusan Diri

Tarikh: 26 September 2019
Hari : Khamis
Masa: 8.00 pagi - 11.30 tengah hari
Tempat: Kelas PPKI SK Taman Putra Perdana

Terapi mandi herba ini diharapkan dapat membuka minda murid berkeperluan khas dalam mempertingkatkan kemahiran murid dalam pengurusan diri, bagi pelbagai aspek terutamanya di luar lingkungan sekolah khasnya dan keluarga amnya. Ia juga diharapkan dapat membentuk tingkah laku positif dan meningkatkan keupayaan berfikir secara rasional murid-murid. Ini ada perkaitan dalam matapelajaran pengurusan diri di bawah tajuk Adab dan Tatasusila. Aktiviti pengurusan diri ini dapat memberi galakan kepada murid-murid supaya berkeupayaan melakukan aktiviti-aktiviti pengurusan diri dan dapat mengurangkan kebergantungan kepada orang lain dalam mengurus diri.

Objektif utama program ini:

 1. Membentuk tingkahlaku positif murid berkeperluan khas.

2. Mempertingkatkan keyakinan diri murid.

3. Memberikan peluang kepada semua murid melakukan aktiviti pengurusan diri dengan baik.

4. Menyediakan peluang ke arah pengurusan diri dan mengurangkan kebergantungan kepada individu lain.

Di bawah ini disertakan gambar-gambar sepanjang aktiviti dijalankan:


Gotong Royong Madani 2024

  Bertarikh 11 Mei 2024 (Sabtu), telah berlangsungnya gotong royong madani peringkat SK Taman Putra Perdana. PPKI juga turut membentuk sebua...